Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, Bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Gold
Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Diamond
Khai báo pháp lý
Điều 1
Tôn chỉ của trang web này là với tiền đề không vị phạm pháp luật pháp quy liên quan của nước Cộng hòa Seychelles, cố gắng hết sức để mang lại cho những người yêu thích và người đầu tư tài sản kỹ thuật số trên toàn cầu một sàn giao dịch và sản phẩm tài chính mang tiêu chuẩn quốc tế. Nghiêm cấm sử dụng trang web này để thực hiện các hoạt động giao dịch phi pháp như rửa tiền, buôn lậu, hối lộ thương mại..v..v…, nếu phát hiện những sự việc tương tự, trang web này sẽ đóng băng tài khoản, lập tức báo cáo liên cơ quan có thẩm quyền.
Điều 2
Khi cơ quan có thẩm quyền xuất trình văn bản điều tra tương ứng để yêu cầu trang web này phối hợp điều tra đối với người dùng chỉ định, hoặc thực hiện các biện pháp như niêm phong, đóng băng hoặc kết chuyển..v..v… đối với tài khoản của người dùng, trang web này sẽ căn cứ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ cung cấp dữ liệu người dùng tương ứng, hoặc thực hiện thao tác tương ứng. Vì vậy mà dẫn đến tiết lộ bí mật của người dùng, tài khoản không thể thao tác hoặc những tổn thất khác phát sinh liên quan, trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Điều 3
Người sử dụng trang web này vì vi phạm quy định của trình bày này và vi phạm pháp luật liên quan của nước Cộng hòa Seychelles, trang web này là bên cung cấp dịch vụ, có nghĩa vụ hoàn thiện quy tắc và dịch vụ của sàn giao dịch, nhưng trang web này không có động cơ và sự thật trong vi phạm pháp luật liên quan của nước Cộng hòa Seychelles, không chịu bất kỳ trách nhiệm liên đới nào đối với hành vi của người sử dụng.
Điều 4
Dùng bất kỳ phương thức nào để đăng nhập trang web này hoặc trực tiếp, gián tiếp sử dụng dịch vụ của trang web này, xem như tự nguyện chấp nhận ràng buộc của trình bày của trang web này.
Điều 5
Những nội dung chưa được đề cập đến trong Trình bày này tham khảo pháp luật pháp quy liên quan của nước Cộng hòa Seychelles, nếu Trình bày này có xung đột với pháp luật pháp quy liên quan của nước Cộng hòa Seychelles, lấy pháp luật pháp quy liên quan của nước Cộng hòa Seychelles làm chuẩn.