{@@seo_base_currency_summary@@} {@@seo_quote_currency_summary@@}
Phí giao dịch
Phí hiện tại
  • Maker là chỉ đặt giá ở mức giá quy định, không lập tức hoàn thành đơn hàng khác trong sổ đặt hàng mà sẽ vào danh mục đặt hàng, chờ đợi hành vi giao dịch của đối phương.
  • Taker là hành động đặt lệnh ở mức giá quy định (cùng giá tồn tại trong sổ đặt hàng) và ngay lập tức hoàn thành với các đơn hàng khác trong sổ đặt hàng.
  • Huobi sử dụng tỷ lệ cấp theo mặc định (hưởng mức chiết khấu thấp hơn với lượng HT nhất định). Người dùng có thể chọn để mở điểm trừ phí. Cách sử dụng chi tiết trong "Quy tắc chi tiết";
  • Vui lòng tham khảo các thông báo liên quan đến bất kỳ tỷ lệ ưu đãi hoặc thay đổi nào.
Giới thiệu tỷ lệ phí theo cấp Chia sẻ phí thủ tục thấp như thế nào?

Lượng giao dịch 30 ngày gần đây - -BTC

HTTài khoản kho - -HT

Người dùng chuyên nghiệp nắm giữ 100.000 HT có thể được giảm giá 35%

  • Cấp độ người dùng sẽ được xác định bởi tổng số lượng nắm giữ và giao dịch HT (BTC) trong 30 ngày gần nhất, tài khoản phụ và tài khoản mẹ sẽ được cộng gộp;
  • Số tiền giao dịch (BTC) trong 30 ngày gần nhất được tính vào 0:00 (GMT + 8) mỗi ngày. Quy tắc chuyển đổi BTC: chuyển đổi giá đóng giao dịch của cặp giao dịch BTC vào lúc 0:00 (GMT + 8) hàng ngày;
  • Lượng nắm giữ HT hàng ngày được tính bằng các ảnh chụp được thực hiện tại bất kỳ thời điểm ngẫu nhiên nào vào ngày hôm qua;
  • Mức người dùng và mức phí được cập nhật lúc 4:00 (GMT + 8) mỗi ngày
Người dùng phổ thông
Cấp bậc
Lượng nắm giữ HT
Maker/Khấu trừ HT
Taker/Khấu trừ HT
Người dùng chuyên nghiệp
Cấp bậc
Lượng giao dịch 30 gần nhất (BTC) & Lượng nắm giữ HT
Maker/Khấu trừ HT 25%off /
Nắm giữ 100 ngàn HT 35%off
Taker/Khấu trừ HT 25%off /
Nắm giữ 100 ngàn HT 35%off