Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
Tài khoản tiền tệ
Chú thích bảo mật
Kiểm tra địa chỉ trang web và bật xác thực hai yếu tố. Không chuyển tiền cho người tự xưng là nhân viên Huobi hoặc tiết lộ mật khẩu hoặc thông tin gì, v.v.

Đảm bảo bạn truy cập hrefCo hoặc hrefBr hoặc hrefHbg hoặc hrefSo để tránh lừa đảo.

Không cài đặt bất kỳ trình duyệt nào tuyên bố có liên quan đến Huobi.

Không tiết lộ mật khẩu, tin nhắn, email, mã xác minh Google cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên của Huobi.

Đừng gọi cho bất cứ ai tự xưng là nhân viên CSKH của Huobi.

Không chuyển tiền cho bất kỳ ai tự xưng là nhân viên Huobi.

Hãy chú ý đến các biện pháp bảo mật và tăng cường bảo vệ tài khoản của bạn.Tìm hiểu thêm
 
Loại tiền
Có thể sử dụng
Đóng băng
Định giá BTC
Khoá kho
Action
Rút tiền