Người dùng kính mến, gần đây chúng tôi sẽ thay đổi địa chỉ truy cập Huobi Global,
sau này xin quý người dùng truy cập Huobi Global qua www.hbg.com. Để tiện lợi cho người dùng, vui lòng truy cập và lưu lại địa chỉ này.

Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
  • Biểu đồ giá
  • Xu hướng giá
  • Xu hướng các cặp tiền
  • Đổi vào HB10
  • Đổi ra HB10

Tỷ lệ đổi vào

--- HB10

Đổi vào: Người dùng có thể dùng 10 loại tiền đang có để đổi số lượng HB10 tương ứng

Tối thiểu:--- HB10

Tối đa:--- HB10

Tỷ lệ phí thủ tục:---

Có thể đổi

--- HB10

HB10

© 2013-2019 Huobi Global