Người dùng kính mến, gần đây chúng tôi sẽ thay đổi địa chỉ truy cập Huobi Global,
sau này xin quý người dùng truy cập Huobi Global qua www.hbg.com. Để tiện lợi cho người dùng, vui lòng truy cập và lưu lại địa chỉ này.

Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
Cặp giao dịch Giá mới nhất Tăng Giá cao nhất Giá thấp nhất 24H Vol Lượng giao dịch 24H

---

Giao dịch

---

---

24H Vol---

---

 • Thông tin cơ bản
 • Tư vấn
 • Tên loại tiền

  -
 • Thời gian phát hành

  -
 • Tổng lượng phát hành

  -
 • Tổng lượng lưu thông

  -
 • Giá token

  -
 • Giới thiệu sơ lược
Trung tâm dự án | Tra xem nhiều hơn
  Tạm thời không có dữ liệu
  Nhấp để tải nhiều hơn