Gift package1FastTrack half-price buying limit 1000HT
Gift package2Huobi candy package airdrop
 • NULS NULS
 • DAC DAC
 • SSP SSP
 • WAN WAN
 • LBA LBA
 • KMD KMD
 • CVNT CVNT
 • PAI PAI

Gifts will be given to 20,000 users who registered the earliest. First come, first served.

Quy tắc sự kiện >

Đăng ký số điện thoại Đăng ký email

Huobi Global, nhà cung cấp dịch vụ Bitcoin và tiền điện tử hàng đầu thế giới

Cung cấp dịch vụ quản lý tài sản và giao dịch tài sản kỹ thuật số cho hàng triệu người dùng ở 130 quốc gia trên toàn thế giới

An toàn và tin cậy

An toàn và tin cậy

Kinh nghiệm 5 năm cung cấp dịch vụ tài chính tài sản kỹ thuật số
Hệ thống phân phối chuyên nghiệp và hệ thống chống DDOS
Phân bố sinh thái toàn cầu

Phân bố sinh thái toàn cầu

Thành lập nhiều trung tâm dịch vụ giao dịch tại địa phương ở nhiều quốc gia và khu vực
Xây dựng đa nghiệp vụ để phát triển hệ sinh thái blockchain
Người dùng là trên hết

Người dùng là trên hết

Phát triển hệ thống đền bù đầu tiên
Phát triển quỹ bảo vệ nhà đầu tư
Quy tắc đăng ký chương trình
 1. 1. Người dùng đăng ký chương trình này sẽ nhận được phiếu bầu FastTrack 1000HT và được giảm giá 50% khi mua token của dự án;
 2. 2. 20,000 candies of Huobi partners, first come, first served;
 3. 3. New registered users must enter and register through Huobi release page to participate, and other registrations are invalid;
 4. 4. Huobi Global reserves all the rights of final interpretation.Huobi Global has the rights to cancel the awards if any actions involving cheating, or bucketing are detected. You will receive Huobi gift package within 2 working days after confirmation.
Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!

Tài khoản

UID --

Congratulations! Successfully collected!

1.FastTrack half-price buying limit 1000HT

2.Huobi candy package

NULS:0.32DAC:46SSP:250WAN:0.65
CVNT:12LBA:5.5KMD:0.17PAI:5.5

*You will receive Huobi gift package within 2 working days after confirmation

Huobi Online Customer Service Team. 24/7 Response.

Please contact online customer service by clicking "Help" on the Official Website or APP.

Huobi Global reserves all the rights of final interpretation.Huobi Global has the rights to cancel the awards if any actions involving cheating, or bucketing are detected.