{@@seo_base_currency_summary@@} {@@seo_quote_currency_summary@@}
Tài khoản & bảo mật>Cài đặt mã chống lừa đảo
Cài đặt mã chống lừa đảoKhông nên tiết lộ mã chống lừa đảo cho bất kì ai, bao gồm nhân viên Huobi

Mã chống lừa đảo

Vui lòng nhập tiếng Anh, số hoặc dấu gạch dưới trong vòng 4 đến 20 chữ số và không đặt mật khẩu phổ biến làm mã chống lừa đảo.

Sau khi thiết lập thành công mã chống lừa đảo, mọi tin nhắn bạn nhận được từ Huobi sẽ được kèm theo một mã chống lừa đảo.