Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, Bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Gold
Khách hàng VIP thân mến
Chào mừng đến với Huobi Global, bạn đang được hưởng đặc quyền VIP Huobi Diamond
Cài đặt cá nhân
Thông dụng

Xác nhận mua

Cài đặt rút tiền và nạp tiền

Có phải ưu tiên sử dụng rút tiền nhanh chóng hay không?

Khi hệ thống kiểm tra bạn rút tiền chuyển đến địa chỉ mục tiêu là địa chỉ của người dùng của Huobi, nếu bạn cài đặt ưu tiên sử dụng rút tiền nhanh chóng, thì khoản tiền đó sẽ không chuyển giao blockchain. Rút tiền nhanh chóng là một kênh nội bộ giao dịch nhanh chóng, không cần đợi xác nhận từ blockchain.